Workshopy
Na těchto stránkách se můžete seznámit s anotacemi workshopů

Čtvrtek 19.9.2019

1. CHARANGA - moderní nástroj v rukou kreativního pedagoga

Lubor Bořek, DiS. a Mark Burke, A.R.C.M.

Charanga je nová digitální online platforma, jejímž cílem je podpora práce učitelů hudební výchovy na ZŠ a hudební nauky a výuky hudby na ZUŠ. Představuje skvělý způsob, jak vytvářet své vlastní interaktivní výukové materiály a lekce. Ty je možné následně sdílet s ostatními učiteli ve škole i s žáky.
Během workshopu předvedeme formou praktických ukázek něco z rozsáhlých možností, které tento program nabízí kreativním pedagogům pro kvalitní, a přitom zábavnou a inspirativní náplň předmětů hudební výchova (ZŠ) a hudební nauka (ZUŠ).


2. Wanda-nástroj kolegiální podpory

Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. a Jana Poche Kargerová

Wanda je metoda skupinové reflexe, která pomáhá učitelům sdílet problematické situace ze školní praxe. Vychází z přesvědčení, že učitelé se nejlépe učí od sebe navzájem ve svém specifickém kontextu.
Workshop nabízí možnost prakticky si vyzkoušet tuto reflektivní metodu. Budeme sdílet různé učitelské výzvy, bude tedy výhodou mít v záloze nějakou konkrétní situaci, která by mohla být zajímavá pro ostatní a lze očekávat, že se typově podobná situace může v praxi učitele opakovat.


3. Kde mám slepou skvrnu? (práce s typologií učebních stylů)

Mgr. Šárka Vacková a Mgr. Kateřina Mikšovská


Pomocí skládankového učení a jedné z typologií učebních stylů budeme společně hledat možnosti, co, jak a proč žákům ve výuce nabízet, aby to odpovídalo jejich vzdělávacím potřebám. Položíme si společně otázku, kde jako učitel mám "slepou" skvrnu, čím to je a jaké příležitosti mi toto zjištění nabízí. 


4. Jak pochopit nevhodné chování žáka?

PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D. a Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.

Účastníci workshopu se seznámí s cíli, k jakým směřují žáci svým nevhodným chováním. Identifikace těchto cílů pomáhá učitelům volit adekvátní reakce na nevhodné chování žáků.


5. Vzájemné učení - forma kariérového poradenství

Silvie Pýchová a Mgr. Dorota Madziová

Na workshopu budou použity ukázky kariérového poradenství, které jsou založeny na vrstevnické podpoře a jejich reflexe účastníky. Součástí workshopu bude diskuze s účastníky jaký potenciál skýtá kariérové poradenství pro vzájemné učení žáků ve škole.


6. Čtenářství jako základ celoživotního učení

Mgr. Barbara Pospíšilová a Mgr. Kateřina Adami

Život žijeme v různých rolích. Jsme rodiči, přáteli, zaměstnanci a v těchto kontextech o sobě přemýšlíme a snažíme se na sobě pracovat. Pojďme si na sebe udělat čas v roli čtenáře a skrze sebepoznávací prožitek hledat cesty, jak můžeme tuto reflektovanou zkušenost s vlastním čtenářstvím využít při vytváření příležitostí pro sebepoznávání žáků-čtenářů na 1. i 2. stupni s cílem kultivovat jejich čtenářské dovednosti a rozšiřovat jejich čtenářská teritoria.


7. Jóga smíchu - aktivační prostředek

MgA. Petr Vrběcký a Ing. David Zahradník

Workshop vychází z fenoménu smíchu, jako komunikačního a socilizačního prostředku a rovněž pracuje s jeho významnou zdravotně regenerační schopností. Využívá pphybových a jogínských technik k uvolnění organizmu a k nastartování jeho regeneračních schopností. Velmi významnou složkou je vzájemné poznání mezi účastníky workshopu při společné práci.


8. Hodiny vaření, které nejsou jen zaplácnutím díry v rozvrhu

Mgr. et Mgr. Zdeňka Trummová a Ing. Alena Jaborová

V první části programu budou účastníci seznámeni s tím, jak vést hodiny vaření s ohledem na zdravý životní styl a přitom chutně a se zapojením všech žáků. Vyučujícím bude představeno několik modelových příkladů vedení hodin/kroužků vaření, které se v praxi osvědčují. V praktické části programu sestaví účastníci vlastní hodinu vaření. V závěrečné části budou představeny zdroje inspirace a proběhne diskuze nad problematickými situacemi hodin vaření a jejich řešení.


Pátek 20.9.2019 

1. Lze přežít 21.století bez umění kooperace?

Mgr. Kamila Zemanová Stieberová a Mgr. Petra Keprtová

Jak děti vést a podporovat v kooperativních dovednostech. Na vlastní kůži si přijďte vyzkoušet a vyhodnotit, jak jste na tom vy v těchto dovednostech, když máte být platným členem týmu.


2. Wanda-nástroj kolegiální podpory

Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. a Jana Poche Kargerová

Wanda je metoda skupinové reflexe, která pomáhá učitelům sdílet problematické situace ze školní praxe. Vychází z přesvědčení, že učitelé se nejlépe učí od sebe navzájem ve svém specifickém kontextu.
Workshop nabízí možnost prakticky si vyzkoušet tuto reflektivní metodu. Budeme sdílet různé učitelské výzvy, bude tedy výhodou mít v záloze nějakou konkrétní situaci, která by mohla být zajímavá pro ostatní a lze očekávat, že se typově podobná situace může v praxi učitele opakovat.

3. Kde mám slepou skvrnu? (práce s typologií učebních stylů)

Mgr. Šárka Vacková a Mgr. Kateřina Mikšovská


Pomocí skládankového učení a jedné z typologií učebních stylů budeme společně hledat možnosti, co, jak a proč žákům ve výuce nabízet, aby to odpovídalo jejich vzdělávacím potřebám. Položíme si společně otázku, kde jako učitel mám "slepou" skvrnu, čím to je a jaké příležitosti mi toto zjištění nabízí.


4. Vzájemné učení - forma kariérového poradenství

Silvie Pýchová a Mgr. Dorota Madziová

Na workshopu budou použity ukázky kariérového poradenství, které jsou založeny na vrstevnické podpoře a jejich reflexe účastníky. Součástí workshopu bude diskuze s účastníky jaký potenciál skýtá kariérové poradenství pro vzájemné učení žáků ve škole.

5. Čtenářství jako základ celoživotního učení

Mgr. Barbara Pospíšilová a Mgr. Kateřina Adami

Život žijeme v různých rolích. Jsme rodiči, přáteli, zaměstnanci a v těchto kontextech o sobě přemýšlíme a snažíme se na sobě pracovat. Pojďme si na sebe udělat čas v roli čtenáře a skrze sebepoznávací prožitek hledat cesty, jak můžeme tuto reflektovanou zkušenost s vlastním čtenářstvím využít při vytváření příležitostí pro sebepoznávání žáků-čtenářů na 1. i 2. stupni s cílem kultivovat jejich čtenářské dovednosti a rozšiřovat jejich čtenářská teritoria.


6. Jóga smíchu - aktivační prostředek

MgA. Petr Vrběcký a Ing. David Zahradník

Workshop vychází z fenoménu smíchu, jako komunikačního a socilizačního prostředku a rovněž pracuje s jeho významnou zdravotně regenerační schopností. Využívá pphybových a jogínských technik k uvolnění organizmu a k nastartování jeho regeneračních schopností. Velmi významnou složkou je vzájemné poznání mezi účastníky workshopu při společné práci.


7. Hodiny vaření, které nejsou jen zaplácnutím díry v rozvrhu

Mgr. et Mgr. Zdeňka Trummová a Ing. Alena Jaborová

V první části programu budou účastníci seznámeni s tím, jak vést hodiny vaření s ohledem na zdravý životní styl a přitom chutně a se zapojením všech žáků. Vyučujícím bude představeno několik modelových příkladů vedení hodin/kroužků vaření, které se v praxi osvědčují. V praktické části programu sestaví účastníci vlastní hodinu vaření. V závěrečné části budou představeny zdroje inspirace a proběhne diskuze nad problematickými situacemi hodin vaření a jejich řešení.


8. Spolu, zábavně a chytře za vzděláním

Martina Špringrová, DiS. a Lenka Grimová

Ukázka varianty skupinové činnosti a vzájemné spolupráce při vzdělávání.