Lektoři

Lektoři konference 
UČENÍ PRO ŽIVOT 2019

Přečtěte si medailonky lektorů, kteří vás budou provázet konferencí.

(stále doplňujeme)

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Anna Hogenová je česká filosofka, fenomenoložka. Absolvovala gymnázium v Žatci, kde mezi její učitele patřil i Zdeněk Svěrák, poté FTVS UK a FF UK.[1] Přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Katedry filozofie. Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost (aletheia), tělo a tělesnost a filosofií sportu. Docentka (1992) a profesorka (UP v Olomouci 2006) kinantropologie. Přednášela také na FTVS UK, podle informačního systému TU v Liberci přednášela nebo přednáší i tam.

doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD.

Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde vyučovala aplikovanú psychológiu a predmety zamerané na interkultúrnu komunikáciu. Vedecko-výskumná profilácia sa odvíjala od pedagogickej činnosti a bola zameraná na problematiku multikultúrnej edukácie študentov ekonomického zamerania vo vzťahu k potrebám trhu práce. Bola spoluriešiteľkou projektov TEMPUS, VEGA a ESF. Realizovala prednáškové pobyty na zahraničných univerzitách, výsledky vedeckej činnosti prezentovala na domácich a zahraničných konferenciách. Je autorkou odbornej a vedeckej monografie, vysokoškolských učebníc a odborných štúdií publikovaných doma i v zahraničí. Momentálne pôsobí vo Zväze slovenských vedeckotechnických spoločností.

doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD.

Anna Zelenková pôsobí na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vyučuje odbornú ekonomickú angličtinu, interkultúrnu komunikáciu a manažérske zručnosti v cudzom jazyku. Predmetom jej vedeckého bádania je didaktika cudzích jazykov a rozvíjanie interkultúrnej kompetencie. Pôsobí ako lektorka v projektoch ďalšieho vzdelávania učiteľov a je autorkou niekoľkých učebníc a monografických diel s uvedenou tematikou.

Mgr. Miroslav Hřebecký

Programový ředitel EDUin, o.p.s., lektor DVPP, původní profesí pedagog s praxí učitele, zástupce a ředitele ZŠ a gymnázia.

Mgr. Jitka Hřebecká

Ředitelka alternativní školy s věkově smíšenými třídami i na druhém stupni. Provázející učitelka programu Učitel naživo, mentorka JOB v projektu Growth Mindset.

Bc. Silvie Lauder

Silvie Lauder (nar. 1978) vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 2004 je členkou redakce týdeníku Respekt, kam nastoupila po tříletém angažmá v Lidových novinách. Věnuje se širokému spektru politických i společenských témat. Moderuje debaty (Knihovna Václava Havla, Meeting Brno, Meltingpot, Fórum rodinné politiky, Francouzský institut), spolupracuje s organizací Člověk v tísni na Týdnech mediálnho vzdělávání, přednáší (FAMU, FSS MU, FSV UK, NYU Prague, Chinese University of Hong Kong ). Je držitelkou Novinářské ceny Open Society Fund.

Petr Nutil

Petr Nutil je nezávislý žurnalista, autor literatury faktu. Zakladatel fact-checkingového webu Manipulátoři.cz, autor knihy Média, lži a příliš rychlý mozek. Kromě demaskování hoaxů se ve svých textech pouští po stopách psychologických fenoménů, které v člověku umlčují rozum, probouzí zlo a iracionalitu. Rád by alespoň malým dílem přispěl k popularizaci mediální gramotnosti a kritického myšlení.

Lubor Bořek, DiS.

Je ředitelem Základní umělecké školy v Polici nad Metují. Působí také ve funkci předsedy Krajské umělecké rady Královéhradeckého kraje, je členem kolegia předsedy Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, členem Odborné skupiny pro základní umělecké vzdělávání při NÚV Praha a členem Sekce ZUŠ Stálé konference ředitelů. Vyučuje studijní zaměření "Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba" a je propagátorem smysluplného a účelného využívání digitálních technologií ve výuce na uměleckých školách. Spolupracuje s britskou softwarovou firmou Charanga na vývoji české verze komplexního programu pro využití při výuce hudby na ZUŠ a ZŠ.

Mark Burke, A.R.C.M.

Mark Burke, A.R.C.M., je absolventem Royal College of Music v Londýně. Po deseti letech, kdy působil jako profesionální hudebník, opustil aktivní hraní, aby se věnoval svým dvěma vášním: vzdělávání a technologiím. V roce 1996 založil společnost Charanga, která je již přes dvě desetiletí na špici vývoje a inovací v oblasti hudebního vzdělávání. Oceňovanou platformu Charanga od té doby využívá 35 000 učitelů ve více než 8 500 školách v 62 zemích světa.

Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.

Působím jako lektorka a mentorka v oblasti profesního rozvoje učitelů mateřských a základních škol. Mojí srdcovkou je vzdělávací program Začít spolu. Jsem autorkou pedagogických publikací, učitelkou budoucích učitelů na Pedagogické fakultě UHK v Hradci Králové a také jedním z rodičů, kteří v Litomyšli založili základní školu pro své děti. Věřím, že nejlepší investice jsou do lidí a ve škole to platí na "ntou". Proto mě zajímá, jak poskytovat podporu pedagogům tak, aby ji mohli následně "prodloužit" směrem k dětem.

PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.

Vysokoškolská učitelka, lektorka, mentorka. Působí na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde se zabývá především didaktikou 1. stupně a organizací pedagogických praxí, včetně kurzu mentoringu pro fakultní učitele. Je lektorkou vzdělávacího programu Začít spolu a autorkou publikací o tomto programu. V současné době se intenzivně věnuje otázkám profesní podpory pedagogů, metodám jejich vzájemné kolegiální podpory. Do této oblasti spadají i její zkušenosti s metodou WANDA, jejíž je certifikovanou trenérkou.

Mgr. Šárka Vacková

Jsem učitelka matematiky a dějepisu. Mám radost, když vidím, že děti práce baví, když si můžou zažít úspěch, když je pro ně problém splnitelnou výzvou. V současné době spolupracuji i s MAS Broumovsko a Stolové hory v projektu MAP II ve skupinách matematická gramotnost. V JOBu působím jako lektorka a mentorka.

Mgr. Kateřina Mikšovská

Jsem učitelka na prvním stupni základní školy, v současné době učím angličtinu. Pracuji také jako mentorka a lektorka pro sekci vzdělávání JOB. Naplňuje mě, když se mi podaří pro žáky vymyslet smysluplný, kreativní úkol a pozorovat je jak s chutí na úkolu spolupracují a vzájemně se od sebe učí.

PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.

Odborná asistentka v oboru psychologie na Katedře pedagogiky a psychologie PdF UHK, lektorka pedagogicko-psychologických programů, ale také učitelka hry na klávesové nástroje se zálibou v hudební psychologii. Ale v první řadě matka Tadeáše, díky čemuž v poslední době reviduji pohled na profesi pedagoga a úlohu školy.

Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.

Mgr. Radka Skorunková, Ph.D. pracuje na Katedře pedagogiky a psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vyučuje psychologické obory: obecnou psychologii, vývojovou psychologii, sociální psychologii a psychopatologii.

Mgr. Silvie Pýchová

Už při studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy začala učit (na Gymnáziu Postupická). Díky zkušenosti s mezinárodními projekty přešla na Národní agenturu Socrates, kde koordinovala evropské programy (eTwinning, Euroguidance). Od roku 2010 působí jako výkonná ředitelka SKAV, v letech 2010-2016 zastávala pozici předsedkyně správní rady EDUin, tam také koordinovala vzdělávací programy (Extra třída, Města vzdělávání). Už pátým rokem rozvíjí společně s dalšími iniciativu Úspěch pro každého žáka. Její odbornost je kariérové poradenství, spoluzaložila neziskovou organizaci Centrum kompetencí, kde využívá švýcarskou metodu CH-Q Mapování kompetencí. Tématu kariérového poradenství se také věnuje ve svém doktorském studiu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Mgr. Dorota Madziová

Působí v oblasti vzdělávání od roku 2005. Je spoluzakladatelkou Centra kompetencí, v rámci, kterého je také jednou z prvních certifikovaných lektorek metody Mapování kompetencí CH-Q v Česku. Pro svou práci volí neformální metody učení, zážitek a kreativní přístup. "Jde mi o vysokou kvalitu ve všem, co dělám. Ke každému vzdělávacímu projektu přistupuji s vysokým nasazením a pečlivostí. Mým heslem je "život s tou správnou chutí" jak v osobní, tak profesní rovině".

Mgr. Barbara Pospíšilová

Původně učitelka 1. stupně, středoškolská učitelka pedagogiky, působila ve vzdělávání dálkových studentů pedagogických oborů, pedagogický konzultant (Česká filharmonie, Muzeum východních Čech), lektorka DVPP.

Mgr. Kateřina Adami

Je mentorkou, lektorkou a koordinátorkou dílčích projektů v JOB - spolek pro inovace. Po 15 letech ve firemních komunikacích vyměnila korporace za školní třídu a učila 8 let na obou stupních základní školy. Nyní spolupracuje jako mentor a lektor v projektu Growth Mindset - podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení a v projektu reflektovaných praxí pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Učit (se) spolu. Její srdcovou záležitostí je český jazyk a formativní hodnocení. Má ráda dlouhé snídaně, dlouhé letní i zimní večery a dlouhé cesty za poznáním v debatách, knížkách a cizích zemích.

MgA. Petr Vrběcký

Petr Vrběcký se zabývá jógou smíchu od roku 2016 v Hradci Králové, vedle toho hraje divadlo a věnuje se projektu Zdravotní klaun. V programu jóga smíchu se zaměřuje na zdravotní aspekty pro organizmus účastníků workshopu.

Ing. David Zahradník

Blahodárným účinkům smíchu bez důvodu se věnuji již od roku 2014. Tuto unikátní techniku Jógy smíchu, jsem se naučil od samotného zakladatele, indického doktora medicíny Madana Katarii. Rád používám prvky improvizačního divadla a hravých aktivit, které v nás dokáží vyvolat spontánní smích, radost a dětskou hravost. Rád se bavím, hraju a směju se, ale nejraději to sdílím s ostatními bytostmi.

Mgr. et Mgr. Zdeňka Trummová

Profesí středoškolská učitelka se zaměřením na ZSV, ČJ a VV. Poslední tři roky působila jako regionální koordinátorka programu Skutečně zdravá škola v KHK. Šest let vedla skautský oddíl. Od většiny aktivit si nyní dává pauzu a věnuji se péči o roční dcerku a rozvoji svých zálib, mezi něž patří vaření, tvorba metodik pro výuku zdravého životního stylu a jízda na in-line.

Ing. Alena Jaborová

Vzděláním ekonom, velký podporovatel rozvoje venkova a činnosti místních akčních skupin. V současnosti realizátor myšlenky pekárny Buchty-Nebuchty. Pekárna, kde se peče bez lepku, bez cukru, bez mléka. Pro alergiky, dietáře, diabetiky a milovníky něčeho zdravého. Neumíte si to představit? Stavte se na našem workshopu, který vedeme společně se Zdeňkou Trummovou, rády Vám poodhalíme, jak to funguje.


Mgr. Kamila Zemanová Stieberová

Ředitelka a učitelka Základní školy Mozaika, školy s programem Začít spolu a zacílením na odpovědnost žáků za své učení, rozhodování a chování. Mentorka a lektorka spolku JOB. "Když je učení radost, není co řešit."

Mgr. Petra Keprtová

V JOBu působí jako lektorka a mentorka. Oblastí, kterou se zabývá, je individualizace a popisná zpětná vazba. Ve škole, kde působí, pracuje v programu Začít spolu. Ráda šíří principy tohoto programu, ráda v něm pracuje, plánuje, vytváří žákům příležitosti pro jejich učení.

Martina Špringrová, DiS.

Od roku 2004 - zaměstnána na ZŠ a MŠ Hronov - Zbečník jako učitelka ve vícetřídkách, po mateřské dovolené dále jako asistent pedagoga. Současně spoluzakladatelka a předsedkyně spolku Pod čepicí z. s., jež je provozovatelem Interaktivního muzea chytré zábavy Pod čepicí v Hronově.

Lenka Grimová, DiS.

Od r. 1998 pracovala jako galerijní pedagog v Galerii výtvarného umění v Náchodě, r. 2016 - se sestrou Martinou Špringrovou založila Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí v Hronově.