Program
Konference Učení pro život 2017

HARMONOGRAM


PŘEDNÁŠKY

Čtvrtek 21.9.2017

Je možné naučit (se) dobru?

doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Otázku dobra a zla, morálky nebo charakteru řeší lidstvo odnepaměti. Jak na tom morálně jsme? Je člověk ve své podstatě dobrý nebo zlý? Jsme-li dobří, proč děláme špatné věci? Jak vlastně rozlišujeme dobré a zlé? Co je to svědomí? Ten hlas, který říká "měl bych", a který provází člověka v každé roli a situaci - ať už jsem rodič, byznysmen, učitel, politik či prezident. Je možné naučit někoho druhého být dobrým? Je možné učit se být dobrý?

Neurobiologie učení

Mudr. Michal Bednář, Ph.D.

Autor ve své přednášce neguje představu mozku jako "obrázku z anatomického atlasu" a představuje mozek pohledem neurofyziologa jako fascinující a neustále se proměňující biologickou strukturu. Učení je nahlíženo v rámci neuroplasticity , tedy jako proces vzniku nových spojení neuronální sítě. Jsou prezentovány neurofyziologické koreláty učení pomocí nálezů z moderních funkčních zobrazovacích metod. Fenomén neuroplasticity a učení za fyziologických i patologických okolností je pojímán jako univerzální, přesahující hranice oborů (psychologie, pedagogika, medicína, evoluční biologie a jiné). 

Vzdělávací ekosystém aneb co vše ovlivňuje vzdělávání dětí

Mgr. Zdeněk Slejška

Vzdělávací ekosystém aneb co vše ovlivňuje vzdělávání dětí. Zajímavá fakta o tom, co dnes utváří svět dětí a čeho můžeme využívat jako pedagogové.

Co kluci potřebují

Mgr. Jaroslav Novotný

Vývojové potřeby chlapců na 2. stupni ZŠ; k čemu se vlastně připravují a jak jim v tom ve škole vycházet vstříc?; nutná krize adolescence a kreativní přístupy k jejímu překonání; možnosti a meze provázení dospívajících ve školním prostředí.

Vedení žáků k sebeřízení na základě poznatků o fungování mozku

Mgr. Michal Dubec

Příspěvek je zaměřen na nové poznatky o fungování mozku (práce Davida Rocka a Eviana Gordona) a jejich praktickou využitelnost při řešení konkrétních situacích se žáky. Seznámíme se s tím, jakým způsobem lze v situacích výzvového chování žáků (challenging behaviour) prostřednictvím komunikace vést žáky k přijetí odpovědnosti za své chování, k sebeřízení a k utváření zdravého sebepojetí.

Zdravá strava a mozek

PharmDr. Margit Slimáková

Proč je třeba zdravě jíst a jak to v pohodě zvládat i bez počítání kalorií anebo jakýchkoliv jiných nepřirozených restrikcí? Jak výživa ovlivňuje zdraví, chování a akademické výsledky dětí? Jaká strava prospívá nám a jaká strava prospívá našim mikrobům, které zásadně ovlivňují naše zdraví? Jaká strava prospívá mozku? Moje základní výživová doporučení pro každého.

Podporujme děti, ale nepřekážejme jim v jejich učení

Mgr. Petr Daniš

Jak a kde se děti odjakživa učily? Čím nás vybavila evoluce? Co děti potřebují k tomu, aby se mohly úspěšně učit samy? A jak do toho zapadá současná škola? Pojďme se podívat na to, co nám o povaze učení říkají některé poznatky z výzkumu na pomezí disciplín jako je evoluční biologie, psychologie, neurověda či historie vzdělávání.


Pátek 22.9.2017

Mnohočetná inteligence - teorie a praxe

Magister Magdalena Żwirełło (překlad Petr Neumann)

Diskuse o teorii dětské inteligence vytvořené Howardem Gardnerem ve 20. století ukazující, že dítě přesahuje různá klišé a že úkolem moudrého učitele je najít v každém dítěti jeho silné strany, jeho způsob myšlení a fungování a použít je pak ve školní výuce.

Zážitková pedagogika a její využití (nejen) při výuce angličtiny

Mgr. Bronislav Sobotka

Co je to vlastně ta zážitková pedagogika? Proč je důležité věci zažít? Může učení opravdu tak bavit, že studenti nebudou chtít na přestávku a budou na sociálních sítích sdílet fotky a zážitky z výuky? A co má společného hraní rulety s (nejen zážitkovým) učením?

Sociální dovednosti učitelů v praxi

PhDr. Mgr. Tomáš Komárek

Jaké sociální dovednosti potřebují učitelé pro svou praxi? V čem může přispět v tomto směru psychologie? Příspěvek se pokusí odpovědět na tyto a další otázky týkající se rozvoje sociálních dovedností učitelů.

Učíme se, jak budovat kulturu školy společně

Mgr. Zdeněk Dlabola, Mgr. Gisela Kostelecká

Z role ředitele školy a z role pedagogického konzultanta představíme přístup, způsoby a strategie, které z naší zkušenosti vedou k proměně kultury školy, eliminují rizika spojená se zaváděním inovací do výuky a staví na silných stránkách učitelů.

Prostředí k učení v programu Začít spolu

Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.

Příspěvek přinese informace o podnětném učebním prostředí, které je v programu Začít spolu uspořádáno do tzv. center aktivit. Dozvíte se, jak jsou centra aktivit uspořádána, vybavena, jaká jsou pravidla pro práci v nich... Přemýšlet budeme o tom, jaké podmínky k učení mají děti v takto strukturovaném prostředí.


WORKSHOPY

Čtvrtek 21.9.2017

1. Co/kdo stojí za demotivací dětí k učení a co s tím?

Mgr. Barbara Pospíšilová

Společně budeme diskutovat o roli učitele v motivaci žáků k učení (co ovlivnit lze a co nelze, lze vůbec motivovat každého žáka?). Pojmenujeme a blíže prozkoumáme 4 základní překážky (obry), které mohou stát za demotivovaností žáka (aneb - seznamte se, s kým máme tu čest?). Seznámíme se se strategiemi pro přeprání obrů (skalpel nebo kladivo?).

(kapacita 25 účastníků)

3. Jaké jsou naše individuální potřeby?

Mgr. Kamila Zemanová, Mgr. Petra Keprtová

Účastníci aktivně vyhledají své individuální vzdělávací potřeby. Skrze ně budou nahlížet na učení a potřeby svých žáků.

4. Sociální dovednosti učitele při zvládání rušivého chování žáků

PhDr. Mgr. Tomáš Komárek

Workshop představí účastníkům jednoduchý diagnostický postup odkrývající motivaci rušivého chování žáků vycházející z teoretické koncepce Rudolfa Dreikurse. Vyzkoušíme si různé varianty reakcí na rušivé chování, prostor bude pro sdílení vlastních zkušeností účastníků.

(kapacita 20 účastníků)

5. Jak se učí v Začít spolu?

Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.

Workshop je zaměřen na představení programu Začít spolu v kostce, s důrazem na klíčové strategie, které učitelé v tomto programu užívají k podpoře učení dětí. Budeme se věnovat prostředí tříd uspořádaných do center aktivit, integrované tematické výuce i vlivu spolupráce učitelů s rodiči při podpoře vzdělávání dětí. (kapacita 20 účastníků)

7. Jak využít okolního světa pro vzdělávání dětí

Mgr. Zdeněk Slejška

Představíme si konkrétní nástroje, kterými lze mapovat pokrok dětí a budeme hledat jejich využití.

(kapacita 15 účastníků)

8. Co se (kluci potřebují) učit pro život?

Mgr. Jaroslav Novotný

Jak se stát učitelem aneb cesta tam a zase zpátky (od závislosti přes nezávislost až k vzájemnosti); prastarý koncept hrdinské výpravy v praxi; experimentování s klíčovými elementy přechodových rituálů - přijímání výzev, opouštění komfortní zóny a podstupování zkoušek, přijímání komunitou zralých dospělých, sebeúcta jako základ prosociálnosti; reflexe.

(kapacita 10 - 15 účastníků)

Pátek 22.9.2017

1. Co pro mě (a mé žáky) znamená učit Hejného matematiku?

Mgr. Pavla Samotánová a Mgr. Jana Říčařová

Náplní workshopu bude diskuze, sdílení zkušeností a nápadů s vedením žáků v jednotlivých prostředích. Otevřeme pozitiva, negativa i uskalí metody. Pracovat budeme s otázkami a nejistotami, které vás trápí.

2. English made fun (aneb přijďte si zažít zážitkové učení angličtiny)

Mgr. Bronislav Sobotka

Můžete se těšit hry a aktivity u kterých dost možná zapomenete, že se vlastně bojíte mluvit anglicky či že už nejste náctiletí. Vždy spolu něco "zažijeme" a pak se na to společně krátce podíváme a řekneme si proč to fungovalo (či ne). Nečekejte kupu teorie, spíše kupu zábavy, zážitků, pohybu, hudby, videa (dokonce spolu jedno natočíme) a také flirtování :) To vše co nejvíce prakticky a s úsměvem :) Workshop budu probíhat střídavě v angličtině a v češtině (veškeré aktivity budou anglicky, následná diskuze či dotazy můžou být česky :))

(kapacita 20 účastníků)

3. Vedení žáků k odpovědnosti za učení a chování

Mgr. Michal Dubec

Seznámíme se s tím, jak funguje mozek žáků během komunikace a jak je v souladu s jeho fungováním vést k odpovědnosti za učení. Obsah kurzu je vystavěn na základě sdílení konkrétních situací ze školy např.:

  • Žák říká, že mu došla náplň v tiskárně a proto nemá úkol
  • Žák říká, že nepracuje proto, že neporozuměl zadání
  • Žák na výtku za to, že mluví sprostě, říká, že tak mluví všichni

(kapacita 16 účastníků)

4. Zprostředkované učení v praxi (využití filozofie FIE - plánování, práce s cíli, emocemi, hypotézy, strategie a další). Seznámení, přínos, využití

Mgr. Petra Dočkalová

Během workshopu se nejprve zaměříme na pojetí učení a inteligence v rámci FIE, projdeme důležité pojmy k pochopení této filozofie, literaturu. Poté zažijeme práci s instrumentem (zaměřený na soustředěnost) praktické ukázky a využití v každodenním životě, v propojení s technologií. Využití v praxi, na závěr umožníme debatu nad vzděláváním, učením.

(kapacita 15 účastníků)

5. Nástroje rozvoje kultury školy v obrazech

Mgr. Zdeněk Dlabola

V rámci dílny budeme společně posuzovat výhody a nezbytné podmínky různých druhů podpory, které můžeme jako učitelé využívat, budeme prozkoumávat: kolegiální podporu, interní i externí mentoring, párovou výuku, sdílení s kolegy, moderaci, společný vývoj metodických materiálů, plány osobního rozvoje apod. Většinu z těchto druhů podpory učitelů budeme modelovat na konkrétních příkladech z jedné konkrétní školy. Každý účastník si tak z dílny bude moci odnést praktické nápady a inspirace pro svůj osobní rozvoj. Vedoucí pracovníci budou mít navíc možnost prozkoumat jeden ze způsobů komplexního přístupu ke vzdělávání celé sborovny, který vytváří příležitosti pro efektivní přenos těch nejlepších pedagogických postupů a zvyšuje motivaci jednotlivých členů týmu ke spolupodílení se na rozvoji školy.

6. K učení potřebujeme bezpečné prostředí (třídnické hodiny)

Mgr. Naděžda Dvořáková

Bezpečné prostředí, tj. dobré vztahy ve třídě a "učící se" nastavení je předpoklad, aby se ve třídách dělo učení. V rámci workshopu si prakticky vyzkoušíme jednu třídnickou hodinu pro 1. stupeň a jednu třídnickou hodinu spíše pro 2. stupeň. Žáci se učí oceňovat jeden druhého, otevřeně říkat, co se jim nelíbí, navrhovat řešení. Probereme možnosti zařazení témat motivace k učení a strategií učení do třídnických hodin.

(kapacita 20 účastníků)

7. Kooperativní učení hrou

Jana Vinterová a Eva Kapuciánová

Praktický workshop pro učitelky MŠ zaměřený na kooperativní učení a práci v centrech. Nabízíme vlastní prožitek z práce v centrech, seznámení s plánováním a hodnocením výchovně vzdělávací práce, náměty pro tvůrčí práci s dětmi.

(kapacita 20 účastníků)

8. Jak využít principy dětských her pro učení a motivaci žáků

Mgr. Petr Daniš

Děti se od svého narození zcela spontánně a radostně učí vlastní hrou a zkoumáním. David Sobel pozoroval hru dětí v přírodě na celém světě a odhalil 7 podob, které na sebe bere. Až se s nimi seznámíte, řeknete si: "no jasně, tak jsem si hrál jako dítě taky". Tím to ale teprve začíná být zajímavé. Těchto 7 podob dětské hry můžeme využít jako 7 principů, jak navrhovat a uspořádávat vzdělávací aktivity tak, aby byly pro děti stejně motivující, jako jejich vlastní hry. Představíme si příklady aktivit a projektů, ve kterých se tyto principy uplatňují. Budete hledat, jak tyto principy vědomě využít ve své praxi a jak navrhovat hodiny, ve kterých se děti skutečně učí, díky tomu, že si tak trochu hrají.

(kapacita 20 účastníků)