Aktuality
Konference Učení pro život 2017

9. 11. 2017

Přečtěte si VĚSTNÍK KONFERENCE UČENÍ PRO ŽIVOT a shlédněte i naše VIDEO Z KONFERENCE!:)

2. 10. 2017

V broumovském klášteře to zářilo nově nabitými myšlenkami

Ve dnech 21. - 22. září se uskutečnila dlouho připravovaná konference s názvem Učení pro život. Její hlavní téma znělo "Co to znamená (se) učit?" a smyslem konference bylo setkání odborníků, pedagogů, rodičů a dalších, koho téma zajímalo a společně se pak na tuto otázku podívat z nejrůznějších úhlů pohledů. Proto i motto konference znělo "Rozsviťte své myšlenky".

Konferenci uspořádala Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují ve spolupráci s Místní akční skupinou Stolové hory a Místní akční skupinou Broumovsko+ v rámci projektů MAP - místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v ORP Náchod, ORP Jaroměř a ORP Broumov a také ve spolupráci se zástupci KAP - krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji, jehož realizátorem je Královéhradecký kraj. Konference se konala v prostorách Dřevníku v klášterní zahradě a v prostorách kláštera. Účastníci se tedy přesouvali podle potřeby, a tudíž si mohli prohlédnout i nedávno zrekonstruované klášterní prostory.

Oba dva dny byly sestaveny z řady zajímavých přednášek, panelových diskuzí a workshopů na nejrůznější témata vztahující se k hlavní otázce konference "Co to znamená (se) učit?". Vystoupili například komeniolog doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. se svojí přednáškou na téma "Je možné naučit se dobru?" nebo MUDr. Michal Bednář primář neurologie z trutnovské nemocnice, který ve své přednášce negoval představu mozku jako "obrázek z anatomického atlasu" a představil mozek pohledem neurofyziologa jako fascinující a neustále se proměňující biologickou strukturu. Dále pak PharmDr. Margit Slimáková vysvětlila účastníkům, jak zdravá strava ovlivňuje mozek a jak přemíra cukru působí na pozornost a chování dětí a Magister Magdalena Żwirełło představila teorii Mnohočetné inteligence vytvořené Howardem Gardnerem ve 20. století, že dítě přesahuje různá klišé a že úkolem moudrého učitele je najít v každém dítěti jeho silné strany, jeho způsob myšlení a fungování a použít je pak ve školní výuce.

"Byla to unikátní příležitost pro ředitele, učitele, vychovatele, pracovníky neformálního vzdělávaní a rodiče se setkat a na různorodých tématech přednášek a workshopů hledat společně odpovědi na otázku "Co to znamená (se) učit?". Já osobně jsem měla možnost účastnit se podobných konferencí v Praze a jsem ráda, že se nám společným úsilím povedlo uspořádat něco takového i v našem území," zhodnotila konferenci garantka konference, moderátorka a jedna z hlavních organizátorů Jana Stejskalová.

Přidanou hodnotou celé konference byl bohatý doprovodný program sestavený především z kulturní části, která byla zajištěna prostřednictvím Základním uměleckých škol z Hronova, Náchoda, Broumova, Police nad Metují, Červeného Kostelce a Nového Města nad Metují. Svůj talent studenti ZUŠ předvedli při hudebních i tanečních vystoupení, která se odehrávala v průběhu celé dvoudenní konference při prezenci, mezi přednáškami nebo také během obědové pauzy. O výzdobu kláštera se postaraly výtvarné obory jednotlivých ZUŠ, a tak si účastníci mohli na chodbách prohlédnout doslova mistrovská díla v podobě keramických výrobků, výkresů či papírových modelů. Účastníci měli také možnost vyzkoušet si UV kabinu z interaktivního muzea chytré zábavy Pod čepicí z Hronova, kde si mohli ověřit, jaká kouzla dovede vyčarovat ultrafialové světlo.

Kromě výborného občerstvení zajištěné Střední školou hotelnictví a společného stravování z Teplic nad Metují mohli návštěvníci u stánku ochutnat i osvěžující nápoje namíchané z přírodních bylinných sirupů Camellus.

A jak se na konferenci líbilo účastníkům jsme se zeptali prostřednictvím vzkazníků. K velké radosti všech organizátorů se zde objevovaly samé pozitivní komentáře ve stylu "super organizace, vysoká úroveň, děkujeme" nebo "moc mě mrzí, že tu nemůžu být i v pátek" popřípadě "úžasné myšlenky, rozbíhající a inspirativní" a "takovou konferenci by bylo potřeba opakovat každý (druhý) rok".

"Přípravy na konferenci nás stály velké úsilí, proto jsme byli velmi potěšeni, když se nám vracelo ocenění v podobě pozitivních reakcí od účastníků. Myslím, že se celá konference vydařila i podle našich představ a věřím, že přednášky, panelové diskuze i workshopy byly pro mnoho účastníků inspirující a užitečné," strhnula s úsměvem průběh konference Lada Nevečeřalová, manažerka projektu MAP v ORP Náchod a jedna z hlavních organizátorek konference.

Výstupy z konference, fotografie a prezentace z přednášek naleznete na www.konference-broumov.webnode.cz.

17. 9. 2017

K pátečnímu obědu zahraje MUSICA HARMONICA

Páteční oběd bude účastníkům obzvláště chutnat, protože mu k němu zahraje akordeonový orchestr Musica harmonica ze ZUŠ Červený Kostelec pod vedením Jaroslava Kubečka,

Akordeonový orchestr Musica harmonica vznikl na podzim roku 1999. Tehdy se ještě jmenoval Akord. Orchestr vystupuje na Vánočních a Závěrečných koncertech školy i na dalších samostatných koncertech nejen v Červeném Kostelci. Pravidelně obsazuje 1. místa v krajských kolech soutěží ZUŠ (národní kola se v kategorii akordeonových orchestrů nekonají). V roce 2013 získal orchestr první místo na mezinárodním festivalu akordeonových orchestrů v Praze, koncertoval nebo soutěžil v Polsku, Slovensku, Švýcarsku a Chorvatsku.

Orchestr má v repertoáru především široký výběr hudby 20. století od klasických evergreenů, přes melodie muzikálové, hudbu filmovou až ke skladbám populárních skupin současnosti. Hraje také původní literaturu psanou pro akordeonové orchestry.

16. 9. 2017

V pátek ráno přivítá účastníky dechový orchestr ZUŠ Hronov a ZUŠ Červený Kostelec

Páteční prezenci ráno oživí dechový orchestr. Orchestr pracuje pod vedením pana učitele Miloše Meiera. Hlavní orchestr hraje pod názvem Dechový orchestr mladých, jeho přípravný orchestr se jmenuje Přípravný dechový orchestr. Členy orchestru tvoří žáci ZUŠ Hronov a ZUŠ Červený Kostelec a bývalí žáci těchto škol. Orchestr pravidelně vystupuje na koncertech a příležitostných akcích v Hronově, regionu, ale i v nedalekém polském příhraničí. V roce 2016 se zúčastnil festivalu Pravečkův Lanškroun, letos podnikl koncertní zájezd do Francie společně s mažoretkami z Trutnova.

16. 9. 2017

Konferenci účastníkům oživí UV kabina!

UV kabina s názvem "Budiž světlo" je připomínkou loňské stejnojmenné výstavy,
kterou v dubnu 2016 zahájilo v Hronově svou činnost Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí.

V příšeří kabiny si můžete ověřit, jaká kouzla dovede vyčarovat ultrafialové světlo ... lze s ním
kreslit, zviditelnit neviditelné, rozsvítit látky světélkující a přesvědčit se tak o jevu známém
jako luminiscence. Stačí nakouknout, pohrát si a máte rázem "pod čepicí". Srdečně zveme na aktuální výstavu zrakových klamů a optických iluzí "Okoklamy", která je až do konce prosince k vidění v hronovském muzeu Pod čepicí.

www.muzeumpodcepici.cz.

15. 9. 2017

Hudba ke čtvrtečnímu obědu

Čtvrteční oběd bude jistě výtečný, ale účastníkům bude ještě o něco více chutnat díky doprovodu žesťů žáků ze ZUŠ Police nad Metují. Více si o nich můžete přečíst níže.

Mini Brass

Anastazie Denygrová - trubka, Štěpán Tyč - baryton

Začínající komorní soubor, který vznikl teprve v letošním školním roce, průměrný věk - 8 let, připravují se na celostátní soutěž, která se koná v říjnu 2017.

Baby Brass

Jakub Meier - trubka, Michaela Kohlová - lesní roh, Prokop Šedek - baryton

Soubor společně pracuje přibližně jeden a půl roku, vystupuje na koncertních a společenských akcích polického regionu, v minulosti se účastnil soutěží na celostátní úrovni a získal 2x druhou cenu. Věkový průměr:11 let.

Brass Band

Petra Svobodová, Tomáš Pavel - trubky, Daniel Kubeček - baskřídlovka, Vojtěch Procházka - trombon, Marek Zítka - tuba

Žesťové kvinteto v tomto složení spolu hraje přibližně 2 roky. Účinkuje na mnoha koncertních a společenských akcích východočeského regionu. Též se účastní soutěží na celostátní úrovni, kde za tuto krátkou dobu získal 2x nejvyšší ocenění - 1. místo.

14. 9. 2017

Konferenci zahájí tanečníci ze ZUŠ Hronov

Čtvrteční přednášky zahájí taneční soubory ze ZUŠ Hronov s vystoupením na téma světlo.

Žáky tanečního oboru ZUŠ Hronov vyučuje paní učitelka Zuzana Zítková. Vystupují koncertech školy i příležitostných akcích v Hronově i okolí (přibližně 8 vystoupení ročně). Pravidelně se účastní tanečních soutěží, např. v roce 2015 získaly tři choreografie ocenění na krajské přehlídce tanečních oborů v Jičíně.

13. 9. 2017

Na konferenci vystoupí dětský dechový orchestr ZUŠ Nové město nad Metují

Ve čtvrtek 22.9. první den konference bude účastníky při prezenci doprovázet dětský dechový orchestr ZUŠ Nové Město nad Metují. Účastníci se mohou těšit na skladby jako Love Story - ústřední melodie ze stejnojmenného filmu, Skyfall nebo What a Wonderful World.

Dětský dechový orchestr založil Jiří Wagenknecht a první vystoupení se konalo v kině v
Novém Městě nad Metují v prosinci 1981. V roce 1991 převzal orchestr František Martínek.
Po Františkovi Martínkovi (v roce 1994) začal s orchestrem intenzivně pracovat učitel Petr
Korbel a současným dirigentem je od roku 2015 učitel Tomáš Hvězda.

Dětský dechový orchestr má za sebou mnohá úspěšná vystoupení nejen na území České
republiky, ale i v zahraničí. Např: 1986 - Ukrajinu (Černigov - Sosnica), 1991 - Hilden
(Německo), V současném období absolvoval orchestr zájezd do Českého Krumlova, kde
absolvoval dva koncerty spolu s Dechovým orchestrem ZUŠ Český Krumlov.

1. 6. 2017

V září to září!

Srdečně Vás zveme do benediktinského kláštera v Broumově, kde se ve dnech 21. - 22. září 2017 uskuteční konference s názvem Učení pro život. Účast na konferenci je zdarma a účastnit se může každý, kdo má zajem o téma vzdělávání.

"Co to znamená (se) učit?"

Odborníci, pedagogové, rodiče, studenti, ti všichni mají na takovou otázku svoji odpověď. Každý ji vnímáme a interpretujeme ze svého úhlu pohledu. Pojďte (se) učit jeden (od) druhého. Rozsviťte své myšlenky!

Konferencí Vás bude provázet řada uznávaných lektorů jako je například doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., Mgr. Věra Krejčová, Ph.D., Mgr. Zdeněk Slejška, PharmDr. Margit Slimáková, MUDr. Michal Bednář, Ph.D. a mnoho dalších. Těšit se můžete na řadu zajímavých přednášek, panelových diskuzí a workshopů.

I Vy (se) můžete učit a sdílet s ostatními svoje zkušenosti, těšíme se na Vás!