Přednášky
Na těchto stránkách se můžete seznámit s anotacemi přednášek

Čtvrtek 19.9.2019

Tázání je základ dobrého učení

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. a publikum

Napětí bytostného tázání jako zdroj vhledu do podstaty věci. Jedná se o sókratovský dialog, který je "rozením těchto vhledů do podstaty". Tázání je zbožností myšlení. Planetární doba si vyžaduje přístup k celkům bez marga a ten je možno ve výuce zabezpečit jen výše popsaným způsobem. Také je zapotřebí nového druhu zodpovědnosti, která se jmenuje asymetrická, mění se důležitost učitele v souvislosti se změnami v post-faktické době.


Tvorba kultúry učiacej sa organizácie

doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD. a doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD.

Prednáška poukazuje na dôležitosť rozvíjania interkultúrnych kompetencií vysokoškolských študentov netradičnou formou. Výsledkom je nahrádzanie klasických metód výučby inými formami, vrátane podpory kultúry učiacej sa organizácie. V tomto procese je potrebné poukazovať aj na odlišnosti kultúr a aplikovať ich do edukácie. Tým dochádza k lepšej adaptabilite študentov v rámci zahraničných mobilít, ale aj práce v zmiešaných pracovných tímoch.


Jaké příležitosti přináší formativní hodnocení v procesu učení?

Jitka a Miroslav Hřebečtí

Co to znamená formativně hodnotit dítě? Odkud začít a jakých chyb se vyvarovat? Zavádění formativního hodnocení do praxe školy - lektoři budou hovořit o konkrétních příkladech dvou škol, o zkušenostech z každodenní praxe a celkově o velké příležitosti, kterou tento druh hodnocení dítěti přináší.Pátek 20.9.2019


Mediální gramotnost a kritické myšlení

Silvie Lauder a Petr Nutil

bude doplněno