Přednášky
Na těchto stránkách se můžete seznámit s anotacemi přednášek

Čtvrtek 21.9.2017

Je možné naučit (se) dobru?

doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Otázku dobra a zla, morálky nebo charakteru řeší lidstvo odnepaměti. Jak na tom morálně jsme? Je člověk ve své podstatě dobrý nebo zlý? Jsme-li dobří, proč děláme špatné věci? Jak vlastně rozlišujeme dobré a zlé? Co je to svědomí? Ten hlas, který říká "měl bych", a který provází člověka v každé roli a situaci - ať už jsem rodič, byznysmen, učitel, politik či prezident. Je možné naučit někoho druhého být dobrým? Je možné učit se být dobrý?


Neurobiologie učení

Mudr. Michal Bednář, Ph.D.

Autor ve své přednášce neguje představu mozku jako "obrázku z anatomického atlasu" a představuje mozek pohledem neurofyziologa jako fascinující a neustále se proměňující biologickou strukturu. Učení je nahlíženo v rámci neuroplasticity , tedy jako proces vzniku nových spojení neuronální sítě. Jsou prezentovány neurofyziologické koreláty učení pomocí nálezů z moderních funkčních zobrazovacích metod. Fenomén neuroplasticity a učení za fyziologických i patologických okolností je pojímán jako univerzální, přesahující hranice oborů (psychologie, pedagogika, medicína, evoluční biologie a jiné). 


Vzdělávací ekosystém aneb co vše ovlivňuje vzdělávání dětí

Mgr. Zdeněk Slejška

Vzdělávací ekosystém aneb co vše ovlivňuje vzdělávání dětí. Zajímavá fakta o tom, co dnes utváří svět dětí a čeho můžeme využívat jako pedagogové.


Co kluci potřebují

Mgr. Jaroslav Novotný

Vývojové potřeby chlapců na 2. stupni ZŠ; k čemu se vlastně připravují a jak jim v tom ve škole vycházet vstříc?; nutná krize adolescence a kreativní přístupy k jejímu překonání; možnosti a meze provázení dospívajících ve školním prostředí.


Vedení žáků k sebeřízení na základě poznatků o fungování mozku 

Mgr. Michal Dubec

Příspěvek je zaměřen na nové poznatky o fungování mozku (práce Davida Rocka a Eviana Gordona) a jejich praktickou využitelnost při řešení konkrétních situacích se žáky. Seznámíme se s tím, jakým způsobem lze v situacích výzvového chování žáků (challenging behaviour) prostřednictvím komunikace vést žáky k přijetí odpovědnosti za své chování, k sebeřízení a k utváření zdravého sebepojetí.


Zdravá strava a mozek

PharmDr. Margit Slimáková

Proč je třeba zdravě jíst a jak to v pohodě zvládat i bez počítání kalorií anebo jakýchkoliv jiných nepřirozených restrikcí? Jak výživa ovlivňuje zdraví, chování a akademické výsledky dětí? Jaká strava prospívá nám a jaká strava prospívá našim mikrobům, které zásadně ovlivňují naše zdraví? Jaká strava prospívá mozku? Moje základní výživová doporučení pro každého.


Podporujme děti, ale nepřekážejme jim v jejich učení

Mgr. Petr Daniš

Jak a kde se děti odjakživa učily? Čím nás vybavila evoluce? Co děti potřebují k tomu, aby se mohly úspěšně učit samy? A jak do toho zapadá současná škola? Pojďme se podívat na to, co nám o povaze učení říkají některé poznatky z výzkumu na pomezí disciplín jako je evoluční biologie, psychologie, neurověda či historie vzdělávání. 


Pátek 22.9.2017


Mnohočetná inteligence - teorie a praxe

Magister Magdalena Żwirełło (překlad Petr Neumann)

Diskuse o teorii dětské inteligence vytvořené Howardem Gardnerem ve 20. století ukazující, že dítě přesahuje různá klišé a že úkolem moudrého učitele je najít v každém dítěti jeho silné strany, jeho způsob myšlení a fungování a použít je pak ve školní výuce.


Zážitková pedagogika a její využití (nejen) při výuce angličtiny

Mgr. Bronislav Sobotka

Co je to vlastně ta zážitková pedagogika? Proč je důležité věci zažít? Může učení opravdu tak bavit, že studenti nebudou chtít na přestávku a budou na sociálních sítích sdílet fotky a zážitky z výuky? A co má společného hraní rulety s (nejen zážitkovým) učením?


Sociální dovednosti učitelů v praxi

PhDr. Mgr. Tomáš Komárek

Jaké sociální dovednosti potřebují učitelé pro svou praxi? V čem může přispět v tomto směru psychologie? Příspěvek se pokusí odpovědět na tyto a další otázky týkající se rozvoje sociálních dovedností učitelů.


Učíme se, jak budovat kulturu školy společně

Mgr. Zdeněk Dlabola, Mgr. Gisela Kostelecká

Z role ředitele školy a z role pedagogického konzultanta představíme přístup, způsoby a strategie, které z naší zkušenosti vedou k proměně kultury školy, eliminují rizika spojená se zaváděním inovací do výuky a staví na silných stránkách učitelů.


Prostředí k učení v programu Začít spolu

Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.

Příspěvek přinese informace o podnětném učebním prostředí, které je v programu Začít spolu uspořádáno do tzv. center aktivit. Dozvíte se, jak jsou centra aktivit uspořádána, vybavena, jaká jsou pravidla pro práci v nich... Přemýšlet budeme o tom, jaké podmínky k učení mají děti v takto strukturovaném prostředí.