Přihlášení do workshopů

Dříve, než budete vybírat workshop, vyplňte základní registraci! 

Pokud jste tak již učinili a přišla Vám pozvánka k vybrání workshopu, vyberte workoshop (čtvrtek, pátek) a vyčkejte potvrzení registrace.

WORKSHOPY PÁTEK 20.9.2019

VYBERTE POUZE JEDNU MOŽNOST!