Partneři konference

Vznikla na podzim roku 2005 v současné době má 38 členů. Rozkládá se na území třicetipěti obcí, které jsou členy svazků obcí, a to Svazku obcí Úpa, Svazku obcí Metuje a Svazku obcí 1866 a DSO Jaroměřsko.

Region MAS Stolové hory, z. s. je tvořen třemi mikroregiony, a to mikroregionem Náchodsko, Hronovsko a Policko. Název Stolové hory byl navržen a přijat s ohledem na to, že stolové hory s pískovcovými skalními městy jsou charakteristickým znakem celého území, přičemž se na jeho území nejen nacházejí (Ostaš), ale zároveň ho i ohraničují (Bor,...

Místní akční skupina Broumovsko+ (MAS Broumovsko+) je občanským sdružením, založeným v roce 2005 lidmi, kteří se podíleli na vzniku rozvojové strategie regionu - Programu rozvoje Broumovska. Prvotní impuls pro založení sdružení tedy vycházel od představitelů obcí a měst regionu, kteří byli podpořeni Dobrovolným svazkem obcí "Broumovsko",...

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Královehradeckého kraje byl dne 24. února 2017 projednán a schválen Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.