Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují

23.06.2017

Vznikla na podzim roku 2005 v současné době má 38 členů. Rozkládá se na území třicetipěti obcí, které jsou členy svazků obcí, a to Svazku obcí Úpa, Svazku obcí Metuje a Svazku obcí 1866 a DSO Jaroměřsko.

Jedná se o venkovský mikroregion, jehož území se nachází v blízkosti hranic s Polskem a je obklopeno třemi významnými městy - Náchodem, Novým Městem nad Metují a Jaroměří. Součástí mikroregionu jsou tři města, na pomyslném středu Česká Skalice a na severovýchodní hranici pak Červený Kostelec a Jaroměř.

PROJEKTY MAP

MAS Mezi Úpou a Metují realizuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - ORP Jaroměř CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008602.