Místní akční skupina Broumovsko+, z. s.

14.06.2017

Místní akční skupina Broumovsko+ (MAS Broumovsko+) je občanským sdružením, založeným v roce 2005 lidmi, kteří se podíleli na vzniku rozvojové strategie regionu - Programu rozvoje Broumovska. Prvotní impuls pro založení sdružení tedy vycházel od představitelů obcí a měst regionu, kteří byli podpořeni Dobrovolným svazkem obcí "Broumovsko", podnikateli, zemědělci, neziskovými organizacemi nebo prostě lidmi z Broumovska.

PROJEKT MAP

MAS Broumovsko+ realizuje projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008550.