Královéhradecký kraj

14.06.2017

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Královehradeckého kraje byl dne 24. února 2017 projednán a schválen Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. 

PROJEKT KAP

Královéhradecký kraj realizuje projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000290.