KONFERENCE UČENÍ PRO ŽIVOT
21. - 22. ZÁŘÍ 2017, BENEDIKTINSKÝ KLÁŠTER V BROUMOVĚ

Aktuality

17. 9. 2017

K pátečnímu obědu zahraje MUSICA HARMONICA

Páteční oběd bude účastníkům obzvláště chutnat, protože mu k němu zahraje akordeonový orchestr Musica harmonica ze ZUŠ Červený Kostelec pod vedením Jaroslava Kubečka,

Akordeonový orchestr Musica harmonica vznikl na podzim roku 1999. Tehdy se ještě jmenoval Akord. Orchestr vystupuje na Vánočních a Závěrečných koncertech školy i na dalších samostatných koncertech nejen v Červeném Kostelci. Pravidelně obsazuje 1. místa v krajských kolech soutěží ZUŠ (národní kola se v kategorii akordeonových orchestrů nekonají). V roce 2013 získal orchestr první místo na mezinárodním festivalu akordeonových orchestrů v Praze, koncertoval nebo soutěžil v Polsku, Slovensku, Švýcarsku a Chorvatsku.

Orchestr má v repertoáru především široký výběr hudby 20. století od klasických evergreenů, přes melodie muzikálové, hudbu filmovou až ke skladbám populárních skupin současnosti. Hraje také původní literaturu psanou pro akordeonové orchestry.


16. 9. 2017

V pátek ráno přivítá účastníky dechový orchestr ZUŠ Hronov a ZUŠ Červený Kostelec

Páteční prezenci ráno oživí dechový orchestr. Orchestr pracuje pod vedením pana učitele Miloše Meiera. Hlavní orchestr hraje pod názvem Dechový orchestr mladých, jeho přípravný orchestr se jmenuje Přípravný dechový orchestr. Členy orchestru tvoří žáci ZUŠ Hronov a ZUŠ Červený Kostelec a bývalí žáci těchto škol. Orchestr pravidelně vystupuje na koncertech a příležitostných akcích v Hronově, regionu, ale i v nedalekém polském příhraničí. V roce 2016 se zúčastnil festivalu Pravečkův Lanškroun, letos podnikl koncertní zájezd do Francie společně s mažoretkami z Trutnova.


16. 9. 2017

Konferenci účastníkům oživí UV kabina!

UV kabina s názvem "Budiž světlo" je připomínkou loňské stejnojmenné výstavy,
kterou v dubnu 2016 zahájilo v Hronově svou činnost Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí.

V příšeří kabiny si můžete ověřit, jaká kouzla dovede vyčarovat ultrafialové světlo ... lze s ním
kreslit, zviditelnit neviditelné, rozsvítit látky světélkující a přesvědčit se tak o jevu známém
jako luminiscence. Stačí nakouknout, pohrát si a máte rázem "pod čepicí". Srdečně zveme na aktuální výstavu zrakových klamů a optických iluzí "Okoklamy", která je až do konce prosince k vidění v hronovském muzeu Pod čepicí.

www.muzeumpodcepici.cz.


15. 9. 2017

Hudba ke čtvrtečnímu obědu

Čtvrteční oběd bude jistě výtečný, ale účastníkům bude ještě o něco více chutnat díky doprovodu žesťů žáků ze ZUŠ Police nad Metují.  Více si o nich můžete přečíst níže.

Mini Brass

Anastazie Denygrová - trubka, Štěpán Tyč - baryton

Začínající komorní soubor, který vznikl teprve v letošním školním roce, průměrný věk - 8 let, připravují se na celostátní soutěž, která se koná v říjnu 2017.

Baby Brass

Jakub Meier - trubka, Michaela Kohlová - lesní roh, Prokop Šedek - baryton

Soubor společně pracuje přibližně jeden a půl roku, vystupuje na koncertních a společenských akcích polického regionu, v minulosti se účastnil soutěží na celostátní úrovni a získal 2x druhou cenu. Věkový průměr:11 let.

Brass Band

Petra Svobodová, Tomáš Pavel - trubky, Daniel Kubeček - baskřídlovka, Vojtěch Procházka - trombon, Marek Zítka - tuba

Žesťové kvinteto v tomto složení spolu hraje přibližně 2 roky. Účinkuje na mnoha koncertních a společenských akcích východočeského regionu. Též se účastní soutěží na celostátní úrovni, kde za tuto krátkou dobu získal 2x nejvyšší ocenění - 1. místo.


14. 9. 2017

Konferenci zahájí tanečníci ze ZUŠ Hronov

Čtvrteční přednášky zahájí taneční soubory ze ZUŠ Hronov s vystoupením na téma světlo.

Žáky tanečního oboru ZUŠ Hronov vyučuje paní učitelka Zuzana Zítková. Vystupují koncertech školy i příležitostných akcích v Hronově i okolí (přibližně 8 vystoupení ročně). Pravidelně se účastní tanečních soutěží, např. v roce 2015 získaly tři choreografie ocenění na krajské přehlídce tanečních oborů v Jičíně.


13. 9. 2017

Na konferenci vystoupí dětský dechový orchestr ZUŠ Nové město nad Metují

Ve čtvrtek 22.9. první den konference bude účastníky při prezenci doprovázet dětský dechový orchestr ZUŠ Nové Město nad Metují. Účastníci se mohou těšit na skladby jako Love Story - ústřední melodie ze stejnojmenného filmu, Skyfall nebo What a Wonderful World.

Dětský dechový orchestr založil Jiří Wagenknecht a první vystoupení se konalo v kině v
Novém Městě nad Metují v prosinci 1981. V roce 1991 převzal orchestr František Martínek.
Po Františkovi Martínkovi (v roce 1994) začal s orchestrem intenzivně pracovat učitel Petr
Korbel a současným dirigentem je od roku 2015 učitel Tomáš Hvězda.

Dětský dechový orchestr má za sebou mnohá úspěšná vystoupení nejen na území České
republiky, ale i v zahraničí. Např: 1986 - Ukrajinu (Černigov - Sosnica), 1991 - Hilden
(Německo), V současném období absolvoval orchestr zájezd do Českého Krumlova, kde
absolvoval dva koncerty spolu s Dechovým orchestrem ZUŠ Český Krumlov.

V září to září!

 Srdečně Vás zveme do benediktinského kláštera v Broumově, kde se ve dnech 21. - 22. září 2017 uskuteční konference s názvem Učení pro život. Účast na konferenci je zdarma a účastnit se může každý, kdo má zajem o téma vzdělávání.

"Co to znamená (se) učit?"

Odborníci, pedagogové, rodiče, studenti, ti všichni mají na takovou otázku svoji odpověď. Každý ji vnímáme a interpretujeme ze svého úhlu pohledu. Pojďte (se) učit jeden (od) druhého. Rozsviťte své myšlenky!

Konferencí Vás bude provázet řada uznávaných lektorů jako je například doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., Mgr. Věra Krejčová, Ph.D., Mgr. Zdeněk Slejška, PharmDr. Margit Slimáková, MUDr. Michal Bednář, Ph.D. a mnoho dalších. Těšit se můžete na řadu zajímavých přednášek, panelových diskuzí a workshopů. 

I Vy (se) můžete učit a sdílet s ostatními svoje zkušenosti, těšíme se na Vás! 

Přihlásit se můžete zde.

Organizátoři akce

Konferenci pořádá Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují ve spolupráci s Místní akční skupinou Stolové hory a Místní akční skupinou Broumovsko+ v rámci projektů MAP - místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v ORP Náchod, ORP Jaroměř a ORP Broumov a také ve spolupráci se zástupci KAP - krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji, jehož realizátorem je Královéhradecký kraj.


Vznikla na podzim roku 2005 v současné době má 38 členů. Rozkládá se na území třicetipěti obcí, které jsou členy svazků obcí, a to Svazku obcí Úpa, Svazku obcí Metuje a Svazku obcí 1866 a DSO Jaroměřsko.

Region MAS Stolové hory, z. s. je tvořen třemi mikroregiony, a to mikroregionem Náchodsko, Hronovsko a Policko. Název Stolové hory byl navržen a přijat s ohledem na to, že stolové hory s pískovcovými skalními městy jsou charakteristickým znakem celého území, přičemž se na jeho území nejen nacházejí (Ostaš), ale zároveň ho i ohraničují (Bor,...

Místní akční skupina Broumovsko+ (MAS Broumovsko+) je občanským sdružením, založeným v roce 2005 lidmi, kteří se podíleli na vzniku rozvojové strategie regionu - Programu rozvoje Broumovska. Prvotní impuls pro založení sdružení tedy vycházel od představitelů obcí a měst regionu, kteří byli podpořeni Dobrovolným svazkem obcí "Broumovsko",...

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Královehradeckého kraje byl dne 24. února 2017 projednán a schválen Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.